Direct la continut

Maternologia


Numiri

In cadrul Adunarii Generale din 2 martie 2010, cu unanimitate de voturi, am numit ca Membri de Onoare «BBB» pe domnul Jean-Marie Delassus – fondator si parinte al stiintei maternologice, si ca Presedinte Fondator BBB pe doamna Laurence Demairé.
Suntem onorate de recunoasterea muncii noastre, concretizate in acceptarea ca Membru de onoare a Domnului Jean-Marie Delassus.