Direct la continut

Maternologia


Contact

Asociaţia Franco-Română “BébéBienvenu”- Pentru o nouă naştere
Daniela Marincaş – Preşedinte
Simina Angelescu – Director General
asociatiabbb@maternologia.ro
+4 0754 618 913 (SMS)
Adresa: Bld. Regina Elisabeta Nr. 35, Ap. 19, Sector 5, Bucureşti

Asociaţia are drept scop popularizarea maternologiei – noua ştiinţă medicală înfiinţată în Franţa în 1987, la nivelul întregii populaţii române şi de limba franceză. Ştiinţa care aduce dovada nevoilor esenţiale ale copilului la naştere – în mod prioritar – precum şi dovada nevoilor mamei şi tatălui său, în acel moment şi în lunile care urmează. Piatra filosofală a maternologiei este luarea în considerare a vieţii sale prenatale a nou-născutului care este de o importanţă capitală, iar pentru mamă, de o importanţă capitală de asemenea este perioada sarcinii, precum şi considerarea perioadei care urmează naşterii, în special în primele cinci luni pentru a favoriza dezvoltarea ulterioară. Principalele activităţi ale BBB pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate mai sus vor fi: a. organizarea, coordonarea, finanţarea sau cofinanţarea şi controlul activităţilor de sensibilizare, de informare, de formare, de cercetare ştiinţifică asupra conceptelor, clinicii şi terapiei maternologiei; b. organizarea, controlul, finanţarea sau cofinanţarea unui website de difuzare a maternologiei; c. favorizarea activităţilor de teren în beneficiul tinerelor mame aflate în dificultate cu bebeluşul lor; d. favorizarea schimburilor cu organizatorii francezi pentru formarea în maternologie pentru a accelera formarea profesioniştilor români în această nouă disciplină. e. organizarea, coordonarea, finanţarea sau cofinanţarea, difuzarea, apariţia, traducerea şi vânzarea oricărui text care popularizează conceptele maternologiei. În conformitate cu legislaţia în vigoare, BBB poate organiza colecte publice sau activităţi economice auxiliare pentru obţinerea de venituri care vor fi folosite pentru îndeplinirea obiectivelor non-profit ale BBB.
Datele de identificare ale Asociaţiei Franco-Romane “BébéBienvenu”- Pentru o nouă naştere sunt urmatoarele: Denumire: Asociatia Franco-Romana “BébéBienvenu” CUI: 23806625 Cont bancar (IBAN): BANCA BCR RO05 RNCB 0077 1486 3976 0001

Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii:

Declaratia 230 (2020)

ATENTIE - Se depune până la data de 15 martie 2019 de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România.